top of page

Competicions

Durant la temporada participarem en diversos crosos (un organitzat per nosaltres i pel qual necessitarem la vostra col·laboració), curses populars (una organitzada també per nosaltres per a la qual també necessitarem la vostra col·laboració) i competicions atlètiques en pista

organitzades pel Consell Comarcal i la Federació, calendari de les quals sortirà al octubre/novembre. El calendari el podeu mirar a cebllob.cat, a l’apartat d’esports individuals, dins d’atletisme i cros i el de la Federació a la Web de la FCA.

Tant a les competicions com als entrenaments puntuals dels dissabtes, demanarem pels grups de whatsapp, amb antelació, qui hi assistirà, per poder organitzar-nos i preveure quants entrenadors necessitarem i com ens dividirem en el cas de coincidir varies activitats. És important

confirmació d’assistència.

 

Degut a que l’atletisme és un esport individual, la no assistència a algun entrenament o competició no perjudica al grup, per tant si algú entrena només un dia, podrà competir igualment, perquè el sentit d’aquesta activitat és donar a conèixer aquest esport i passar- ho bé. De totes

maneres, és important que vinguin a competicions per veure la seva evolució i perquè és com un entrenament més. Els grups es fan per edats/categories, però no vol dir que no puguin variar segons la capacitat, experiència o afinitat, incloses algunes activitats puntuals.

bottom of page